Fagforening for arbejdere i Iran


Oprettelsen af en National Fagforening er en nødvendighed da de Iranske arbejdere mangler en Fagforening til at varetage deres interesser, især under den nuværende krise og det kapitalistiske og reaktionære styres øgede angreb.
Behovet for en National Iransk Fagforening er blevet påtalt mange gange før, og det blev også forsøgt oprettet, for nogle år siden. Men desværre er vi stadig langt fra at være i mål med opgaven.
Der sker desværre en forværring af arbejdernes og de undertryktes situation, og en intensivering af angreb på deres rettigheder.
Erfaringer fra de sidste årtier har vist, at der med den nuværende magtbalance i Iran, så kan uafhængige fagforeninger på lokalt plan let undertrykkes, og ikke opretholde den opnåede aktivitet. Derfor er det meget nødvendigt at arbejderklassen organiseres i en National fagforening, som kæmper for fælles krav, der bygger oven på det, der allerede er opnået.
Potentialet (power) for denne gruppe ligger i solidariteten, men uden et bredt samarbejde landet over, af den Iranske arbejderklasse, omkring deres mest umiddelbare og fælles krav, kan de ikke stå imod det kapitalistiske styres angreb.
Kampen om de mest basale krav for arbejderne, er ikke bare en kamp for arbejderklassen, men den trækker også støtte og solidaritet fra andre undertrykte grupper med sig.
For eksempel er kravet om ytringsfrihed og organisation, en mindsteløn over fattigdomsgrænsen, arbejdsløshedsunderstøttelse, fri sundhed og uddannelse, fjernelse af uligheder baseret på køn, tro eller nationalitet nogle få af de krav som man ikke burde kunne nægte befolkningen.
Konsekvent og forenet kamp omkring disse krav kan ændre balancen til fordel for arbejderklassens og dens allierede. Vi kan i dag starte med at forene de eksisterende lokale enheder i den Nationale Bevægelse og den vil ikke være en modsætning til de nuværende små fagforeninger eller foreninger, men vil tværtimod kunne styrke kampene og give mere modspil til det kapitalistiske regime.
Vi, en gruppe arbejdstageraktivister, understreger endnu engang nødvendigheden af en National Fagforening for arbejderne og beder alle om at offentliggøre og støtte opbygningen af det.
1maj 2018
Støt denne erklæring ved at underskrive med dit navn nedenfor.
https://goo.gl/forms/CunhAxkNTk52PpOv2